FRÓN fasteignamiðlun tekur fasteignir á sölu, verðmetur þær og finnur kaupanda að þeim. Við gerum sérhæft verðmat á þinni fasteign miðað við ástand, staðsetningu og þróun á markaði í þínu hverfi. Höfum talsverða reynslu af því.

Við mælum með ástandsskoðun fagaðila. Það er ákveðin kostur að geta lagt fram ástandsskýrslu fasteignar.

Við höfum ákveðna þekkingu á hvernig skal standa að kynningu á eign þinni miðað við okkar reynslu. Leggjum áherslu á að eign þín skeri sig úr og myndist vel með fagljósmyndara. Höfum samkomulag um hvar við birtum kynningu á opinberum vettvangi.

Við undirbúum þig hvernig á að standa að sölunni. Við hjálpum þér að finnum út hvaða veðkröfur hvíla á eigninni, væntanlegar framkvæmdir eða hugsanlegir gallar. Eignahlutfall á milli eigna í sameign. Hvaða lán á að fylgja með vegna sameignar. Þetta er sérgrein okkar.

Við finnum kaupanda úr breiðum markaðshópi. Við höfum sanband við kaupendur sem hafa áhuga á eign þinni og þínu hverfi. Við byggjum á rúmlea 34 ára reynslu okkar í tengslum við viðskiptavini á markaðinum.

FRÓN finnur út með seljandanum hvernig á að bregðast við kauptilboði sem berst í eignina sem er heitasti hluti ferlisins. Einnig er veitt aðstoð við gerð gagntilboðs og hvernig á að svara því.

Til að ná árangri höfum við góðan grunn til að byggja á. Með því að skoða vel hvernig er best að stilla upp heimilinu þínu og laða fram á aðlaðandi hátt áður en heimili þitt er sýnt.

FRÓN aðstoðar við að greina hvað á að fylgja með í kaupunum. Athugar hvort séu einhver hlunnindi, leigusamningar, bílskúrsréttur eða aðrar kvaðir.

FRÓN sér um alla skjalagerð að sölu fasteignar, aðstoðar eiganda fasteignar um samninga við kröfueigendur ef þörf er á. Leiðsögn við veðflutning, veðleyfi og hvar á að biðja um það.

Nauðsynlegt er að skilja öll ákvæði kaupsamnings og fá útskýringar á þeim, áður en ritað er undir samning.

Þóknun fyrir að selja eign er að meðaltali 2% til 3,5% auk 24% virðisauka, í einkasölu, fer eftir atvikum og um hvað semst. Almenn sala er alltaf hærri þóknun. Við kynnum fyrir þér gjaldskrá fasteignasalans, áður en við tökum að okkur verkefni. Fast gjald er tekið á ,,öflun gangna“ sem er útlagður kostnaður, sem er kr. 49.000 auk vsk. Netgjald er kr. 18.900 auk vsk., og auglýsingar er skv. gjaldskrá viðkomandi miðils. Annar útlagður kostnaður skv. gjaldskrá FRÓN fasteignamiðlunar.

Gjaldsrká liggur alltaf frammi. Þar má sjá tímagjald fasteignasalans, skjalagerðagjald við einstök verkefni. Sjá nánar hér:

FRÓN fasteignamiðlun

Kt. 620403-2960

Háaleitisbraut 109

108 Reykjavík

 

Gjaldskrá

Gildir frá 1. júlí 2017

1.0. Almennt

1.1. Leiðbeinandi gjaldskrá um þjónustu fasteignasala gildir, nema að sérstaklega hafi verið samið um annað.

1.2. Þóknunarfjárhæðir í gjaldskránni eru tilgreindar með virðisaukaskatti nema annað sé tekið fram.

2.0. Kaup og sala.

2.1. Sala fasteigna og skipa.

2.1.1. Sala fasteigna og skráðra skipa í einkasölu 2,5 % af söluverði auk 24% virðisaukaskatts.

2.1.2. Sala fasteigna og skráðra skipa í sérhæfðri meðferð og einkasölu 2,95 % af söluverði auk 24% virðisaukaskatts. Sala sumarhúsa er 3,5% + vsk.

2.1.3. Sala fasteigna og skráðra skipa í almennri sölu 3,0 % af söluverði auk 24% virðisaukaskatts, nema skip undir 10.000.000 kr. virði, þá gildir 3,5%

2.1.4. Aðstoð og/eða skjalafrágangur við sölu og kaup fasteigna og skráðra skipa 1,95% af söluverði, þó aldrei lægri en kr. 500.000,- auk 24% virðisaukaskatts.

2.1.5. Sala félaga og atvinnufyrirtækja 5% af heildarsölu, þ.m.t. birgðir auk 24% virðisaukaskatts.

2.1.6. Sala bifreiða sem settar eru upp í kaupverð fasteigna 3 % af söluverði auk virðisauka, en þó aldrei lægri en kr. 80.000,-

2.1.7. Sala sumarhúsa 3,5 % af söluverði auk 24% virðisaukaskatts.

2.2. Makaskipti

2.2.1. Við makaskipti er þóknun samkv. einkasölu sbr. framangreint.

2.2.2. Hafi eign sem boðin er í makaskiptum verið í einkasölu hjá öðrum fasteignasala er seljandi ekki undanþeginn uppgjöri við þann fasteignasala samkvæmt sölusamningi.

2.3. Sýningargjald íbúða í sölu er kr. 24.900 auk 24% vsk., hvert skipti.

 

3.0. Þóknun fyrir Leigumiðlun.

3.1. Íbúðarhúsnæði

3.1.1. Þóknun fyrir auglýsingu á vefnum. Kr. 19.900. Hvert auka ár kostar 13.900, auk 24% virðisaukaskatts.

3.1.2. Þóknun fyrir gerð leigusamnings er mánaðarleiga,- auk 24% vsk.

3.1.3. Þóknun fyrir að annast milligöngu um og gerð leigusamnings ásamt áreiðanleikakönnun, samsvarar 1,2 mánaðar leigu hins leigða auk 24% virðisaukaskatts. Keypt gögn og útlagður kostnaður bætist við. Lágmarksþóknun kr.: 150.000,- auk vsk.

3.1.4. Þóknun fulla þjónustu við milligöngu um og gerð leigusamnings ásamt áreiðanleikakönnun samsvarar 1,5 x af mánaðar leigu hins leigða auk 24% virðisaukaskatts. Keypt gögn og útlagður kostnaður bætist við. Lágmark kr: 250.000,- .

3.1.5. Fyrir almenna ráðgjöf og eftirfylgni, t.d. vegna vanefnda, greiðist samkvæmt tímagjaldi.

3.1.6. Áreiðanleikakönnun fyrir leigusala frá kr. 12.500 til 79.000 + vsk.

3.1.7. Leigutaki sem kemur í leigusamning greiðir þjónustugjald kr. 62.000,-

3.1.8. Innheimta húsaleigu, 3% af leigufjárhæð, auk 24% vsk.

3.2. Atvinnuhúsnæði leiga

3.2.1. Þóknun fyrir gerð leigusamnings um atvinnuhúsnæði samsvarar eins mánaðarleigu hins leigða auk 24% vsk. Fimm ára samningar og lengur, kosta tveggja mánaðar leigu. Keypt gögn og útvegun ganga bætist við.

3.2.2. Þóknun fyrir leigusamning, sem gerður er til fimm ára eða lengri tíma samsvarar tveggja mánaðar leigu auk 24% virðisaukaskatts. Keypt gögn og útvegun ganga bætist við.

3.2.3. Innheimta húsaleigu, 3% af leigufjárhæð auk 24% vsk.

3.3. Samningur um þjónustu leigutaka

3.3.1. Þóknun fyrir þjónustu leigutaka er 37.900 á einfaldan leigusamning.

4.0. Skoðun og verðmat fasteignar.

4.1. Skriflegt verðmat á íbúðarhúsnæði er kr. 49.900.- auk keyptra ganga og útvegun þeirra.

4.2. Skriflegt verðmat á atvinnuhúsnæði er 0,1 % af verðmati auk virðisauka, en að lámarki kr. 150.000.- auk 24 % vsk.

4.3. Skriflegt mat á jörðum er kr. 160.000 auk 24% vsk., ásamt útlögðum kostnaði.

 

 

5.0. Ýmis skjalagerð og ráðgjöf.

5.1. Þóknun fyrir yfirferð og rýni í samninga og skjöl við sölu eða kaup fasteigna og skipa eða annarra eigna sem fasteignasali annast er samkvæmt tímagjaldi. Áreiðanleikaprófun fyrirtækja er frá 79.000 til 150.000 + vsk.

5.2. Í þeim tilvikum sem gerð veðleyfa, veðbandslausna, umboða, skuldabréfa, tryggingabréfa og annarra gjörninga, sem ekki tengist kaupsamningsgerð er þóknun kr. 17.900.- fyrir hvert skjal með vottun.

5.3. Þóknun fyrir ráðgjöf, leiðbeiningar og fundarsetu er samkvæmt tímagjaldi.

5.4. Þóknun fyrir vinnu við eignaumsýslu, gerð samninga um skuldaskil og uppgreiðslu lána er samkvæmt tímagjaldi.

6.0. Ýmis ákvæði.

6.1. Kaupendaþóknun (umsýslugjald). Kaupandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 62.876,- fyrir þjónustu fasteignasölunnar vegna lögboðinnar hagsmunagæslu.

6.2. Seljandi fasteignar greiðir fast gjald kr. 49.900,- vegna öflunar gagna um eignir, svo sem vegna veðbókarvottorða, ljósrit teikninga og ýmissa skjala. Fyrirtækjavottorð er kr. 1.000. Ljósrit kr. 300 pr. einingu.

6.3. Leigutaki sem kemur í leigusamning greiðir þjónustugjald kr. 62.000,-

6.4. Kostnað við gerð og birtingu auglýsinga skal viðskiptamaður greiða samkvæmt gjaldskrá viðkomandi auglýsingamiðils hverju sinni.

6.5. Fast netgjald er kr. 19.900, auk 24% virðisaukaskatts.

6.6. Krefjist verkið vinnu utan venjulegs vinnutíma eða á helgidögum áskilur FRÓN fasteignamiðlun sér rétt til að reikna 50% álag milli 18:00 og 22:00 og 100% eftir 22:00 – 7:00 og á frídögum og helgidögum.

6.7. Ferðakostnaður er frá 25.000 til 150.000. Hvert ferðalag sem þarf að fara kann að fara eftir útlögðum kostnaði, eftir því hvaða samgönguleið er valin.

6.8. Einföld ljósmyndagjald er frá kr. 19.900 pr. fasteign, auk vsk. En getur verið hærra, ef um sérljósmyndun er að ræða, t.d. með Dróna.

6.9. Myndvinnslugjald. Sér vinnslu á myndum er, frá 5.000 til 17.000, auk vsk.

7.0. Tímagjald.

7.1. Tímagjald löggilts fasteignasala er kr. 24.920,- auk vsk.

Finnbogi Kristjánsson

lögg. fasteigna- skipa og fyrirtækjasali

lögg leigumiðlari

Eigandi og ábyrgðamaður FRÓN fasteignamiðlunar