Frón fasteignamiðlun veitir fasteignaeigendum leiðsögn í fasteignaviðskiptum. Við sjáum um samskipti við stofnanir fyrir okkar viðskiptavini eftir nánari samkomulagi. Við öflum allra gagna og upplýsinga sem þörf er á. Þinglýsum öllum skjölum sem tengjast kaupunum og sendum tilkynningar um kaupin til viðeigandi stofnana.

Helstu stofnanir sem við koma fasteignakaupum eru fjármálafyrirtæki sem hafa lánað og veðsett íbúðina/fasteignina. Það eru t.d. Íbúðalánasjóður, bankar, lífeyrissjóðir og aðrar fjármálastofnanir.

Einnig koma þar við sögu Fasteignaskrá (Þjóðskrá), tryggingafélög, Tollstjóri, sýslumaður og sveitarfélög. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti vegna jarða og jafnvel önnur ráðuneyti 
ef við á.

Frón veitir ráðgjöf við yfirlestur samninga og túlkun í ferli viðskiptanna. Við bjóðum einnig upp á á fylgd í kauptilboð, kaupsamninga, afsöl og aðra fundi sem skipta máli við fasteignaviðskipti og leggjum allan metnað okkar í það. Frón hefur samstarf við aðra sérfræðinga á sínu sviði ef þörf er á, eins og fasteignasala, lögmenn, eignaskiptamenn, verkfræðinga, arkitekta og iðnaðarmenn ef þörf er á.

Stofnanir